Anjelské číslo 118

Tvoje pozitívne a optimistické myšlienky a vizualizácie sú vlnami zhmotňovania prosperity a hojnosti. Tvoje prijímanie a dávanie sú v Božskej rovnováhe.