Anjelské číslo 7

Pokračuj v dobrom diele, si na správnej ceste svojím životom.