Anjelské číslo 67

Čo sa týka tvojej cesty služobníka Svetla a hmotných záležitostí, si v rovnováhe. Uplatňuješ svoju duchovnú múdrosť pri pomoci Zemi a jej obyvateľom. Pokračuj v dobrej práci!