Anjelské číslo 5

Tvoj život, či niečo v ňom sa začína meniť k lepšiemu. Číslo päť symbolizuje zmenu.