Anjelské číslo 45

Anjeli ťa žiadajú, aby si bez odkladu vykonal (a) nutné životné zmeny. Už vieš, aké zmeny to majú byť. Požiadaj anjelov, aby ti pomohli nájsť odvahu a silu vykonať ich a ver, že tieto zmeny budú nakoniec prospešné všetkým.