Anjelské číslo 43

Anjeli a Vyššie sily sú s tebou, podporujú ťa a milujú. Zhováraj sa s nimi v duchu o svojich nádejach, snoch alebo obavách a žiadaj ich o pomoc. Objavia sa vždy, keď ich zavoláš.