Anjelské číslo 15

Zmeň a povznes svoje myšlienky. Použi afirmácie a modlitby na to, aby ti pomohli povzniesť sa v tvojich myšlienkach a pocitoch nad negativitu.