Anjelské číslo 122

Tvoje myšlienky a tvoja viera sú posvätné nástroje, ktoré si si pre túto inkarnáciu priniesol (a) so sebou na Zem. Tento číselný rad je pre teba znamením, aby si si tieto nástroje vážil (a) a uvedomoval (a) si, aké sú mocné.