Anjelské číslo 120

Boh na teba nalieha, aby si ostal (a) naplnený (á) vierou a pozitívnymi myšlienkami. Všetko pracuje v tvoj najvyšší prospech a dobro.